Impozitul pe venitul persoanei fizice in Noul Cod Fiscal

Cota generală de impozitare este de 16% iar tendința este de extindere a categoriilor de venituri pentru care se datorează asigurări sociale (contribuții la pensii sau contribuții la sănătate). Impozitul pe venitul din salarii este de 16% dar se modifică deducerile personale.

Pentru PFA devine obligatorie contribuția la pensii în procent de 10,5% din venitul net realizat de o persoană.

Deducerea personală la calculul impozitului pe veniturile din salarii se acordă pentru persoanele fizice care au un venit lunar brut de până la 1.500 lei inclusiv, astfel:

pentru contribuabilii care nu au persoane în întreţinere – 300 lei;
pentru contribuabilii care au o persoană în întreţinere – 400 lei;
pentru contribuabilii care au două persoane în întreţinere – 500 lei;
pentru contribuabilii care au trei persoane în întreţinere – 600 lei;
pentru contribuabilii care au patru sau mai multe persoane în întreţinere – 800 lei.
Pentru contribuabilii care realizează venituri brute lunare din salarii cuprinse între 1.501 lei şi 3.000 lei, inclusiv, deducerile personale sunt degresive faţă de cele de mai sus şi se stabilesc prin ordin al ministrului finanţelor publice.

Sursa: Noul Cod Fiscal: Impozitul pe venitul persoanei fizice

2. Aspecte privind impozitarea PFA. Exista și în legislația anterioară obligația plății impozitului pe venit de 16%, cât și a contribuției de sănătate stabilite la nivelul venitului net.

Raportându-ne comparat la obligațiile de plată ale unui PFA observăm introducerea obligatorie a contribuției individuale la pensii în procent de 10,5% din venitul net realizat de o persoană. Această contribuție este plafonată superior la un plafon anula de 5 x salariul mediu pe economie x 12 luni. Această contribuție se plătește chiar dacă persoana fizică autorizată este salariată la un angajator.

Dacă PFA dorește să beneficieze de pensie întreagă, opțional achită și contribuția de 15,8%, contribuția angajatorului.

Comparând cu situația de astăzi a Codului fiscal din 2015, acestea sunt contribuții noi ce nu sunt plătite de un PFA ce este deja salariat. PFA-ul datorează contribuția la pensii în acest moment dacă veniturile realizate din profesii/activități independente sunt singurele sale venituri, lucru de altfel normal.

Baza de calcul a contribuției la pensii este decisă de persoana fizică și aceasta nu poate să fie mai mică decât 35% din salariul mediu pe economie, de obicei se alege salariul mediu pe economie, și nici mai mare de 5 ori salariul mediu pe economie.

3. Cazuri particulare – situații ce ne obligă sau ne scutesc la plata contribuției la sănătate.

Pentru veniturile realizate din cedarea folosinței bunurilor, față de reglementările din anul curent, se mărește plafonul cotei cheltuielilor forfetare la 40%, iar baza de calcul a contribuției la asigurările de sănătate nu va depăși nici în anul 2016 suma de 5 ori salariul mediu brut pe economie.

Pentru persoanele ce realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală, la care impozitul pe venit se reține prin stopaj la sursă, procedura cea mai des întâlnită și în anul curent, baza de calcul a contribuției de sănătate o reprezintă venitul brut contractat din care se scade o cotă de cheltuială forfetară în procent de 40%.

În anul 2016, nu se datorează contribuție de asigurări de sănătate pentru drepturile de proprietate intelectuală, când persoana fizică realizează și alte venituri supuse deja contribuției la sănătate, cum ar fi venituri din salarii, venituri din pensii, venituri din activități independente, venituri din alte surse, conform art. 171 alin. (4) din noul Cod fiscal.

Pentru veniturile din investiții, și analiza noastră are în mod special în vedere veniturile din dividende încasate de persoanele fizice, baza de calcul a contribuției este venitul brut din dividende (nu dividendul net), încasate în anul anterior, iar impozitarea se face ANAF prin decizie de impunere.

În anul 2016, nu se datorează contribuția de sănătate, dacă persoana fizică ce încasează dividendele, realizează în aceeași perioadă fiscală, venituri supuse deja contribuției la sănătate, cum ar fi venituri din salarii, venituri din pensii, venituri din activități independente, conform art. 176 alin. (7) din noul Cod fiscal.

Practic, în anul 2016 este același regim privind contribuția de sănătate la veniturile din dividende încasate de persoanele fizice.

În anul 2017, veniturile din dividende intră în sfera de plată a contribuției individuale la sănătate, iar baza de calcul nu poate să fie mai mare decât de 5 ori salariul mediu brut pe economie, conform art. 176 alin. (5) din Codul fiscal. Acest lucru trebuie coroborat cu reducerea impozitului pe dividend, prognozată tot pentru anul 2017.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s