Noul Cod fiscal: impozitul pe profit, impozitul pe dividende

In Noul Cod Fiscal se remarcă reducerea taxei pe valoarea adăugată, cota generală la 20%, însoțită de o scădere a TVA pentru livrările de cărți, manuale, ziare, reviste la cota de 5%, dar regăsim și creșteri de taxe cum ar fi majorarea taxelor locale datorate de persoanele fizice pentru locuințele deținute.

Sunt de remarcat insa majorările substanțiale și de mai multe ori pentru locuințele folosite ca sedii pentru desfășurarea de activități independente.

Observăm o extindere a tipurilor de venituri pentru care se datorează asigurări sociale pensii sau contribuții individuale la sănătate, ce nu se plătesc conform Codului fiscal actual.

În Monitorul Oficial nr. 688 din data de 10 septembrie 2015 s-a publicat noul Cod fiscal. Vom reține acest act normativ drept Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal. Este o lege foarte amplă, ce conține atât lucruri bune cât și lucruri mai puțin agreabile.

Sursa: Noul Cod fiscal: Microîntreprinderi, impozitul pe profit, impozitul pe dividende

Impozitul pe profit

Impozitul pe profit se datorează în cotă de 16%, cotă generală. Dacă societatea desfășoară activități din domeniul barurilor de noapte, cluburilor de noapte, discotecilor sau cazinourilor, impozitul mai sus amintit nu poate să fie mai mic de 5% din total venituri realizate.

Rezultatul fiscal se calculează ca diferenţă între veniturile şi cheltuielile înregistrate conform reglementărilor contabile aplicabile, din care se scad veniturile neimpozabile şi deducerile fiscale şi la care se adaugă cheltuielile nedeductibile.

Se remarcă noua definiție a cheltuielii deductibile conform căreia sunt deductibile cheltuielile efectuate în scopul realizării activității economice.

Se remarcă totodată introducerea în Codul fiscal a unei proceduri similare celei de corectare a erorilor contabile în sensul că dacă în anul curent se identifică o eroare de calcul a impozitului pe profit aferentă unui exercițiu închis iar eroarea este nesemnificativă, corectarea se face pe seama profitului anului curent. Dacă eroarea este semnificativă se impune o corectare pe seama rezultatului fiscal al anului la care se referă eroarea.

Dintre modificările punctuale la impozitul pe profit amintim:

Facilitatea de profit reinvestit se acordă atât pentru echipamentele din grupa 2.1 cât și din clasa 2.2.9 din Catalogul mijloacelor fixe, respectiv Echipamente tehnologice (mașini, utilaje și instalații de lucru) și Calculatoare electronice și echipamente periferice. Mașini și aparate de casă, control și facturat. Observăm extinderea bunurilor aflate în sfera profitului reinvestit și lărgirea sferei către calculatoare și echipamente de facturare.
Se extinde categoria de venituri neimpozabile pentru sumele colectate de operatorii responsabili cu gestionarea deșeurilor.
Cheltuielile de protocol sunt deductibile în cotă de 2% asupra profitului contabil la care se adaugă cheltuiala cu impozitul pe profit și cheltuiala de protocol. Nu se fac ajustări fiscale, se pornește de la profitul brut contabil.
Cheltuielile sociale se pot acorda în valoarea de până la 5% din cheltuielile cu salariile – reținem majorarea plafonului.
Cheltuielile de sponsorizare reduc impozitul pe profit în procentul de 0,5% (5 la mie) din cifra de afaceri, fără a depăși 20% din impozitul pe profit și se pot reporta pe o perioadă de 7 ani. Observăm majorarea procentului din cifra de afaceri.
Pentru împrumuturile pe termen lung de la alte entități se reduce la 4% nivelul ratei dobânzii când acesta este în valută ce poate fi deductibilă, condiționat de gradul de îndatorare. Anterior acest procent era de 6%.
În cazul achiziției mijloacelor de transport se accentuează faptul că amortizarea este limitată la 1.500 lei/lună iar valoarea ce depășește această sumă este nedeductibilă chiar dacă mijlocul de transport este vândut cu profit.
Se menține regula generală a plăților trimestriale de impozit pentru primele 3 trimestre, până pe data de 25 a lunii următoare celei în care s-a încheiat trimestrul, cu depunerea până pe data de 25 martie a anului următor a declarației anuale de impozit pe profit.
Impozitul pe dividende

Dividendele plătite de o societate, persoană juridică română, către o altă persoană juridică română se impozitează cu procentul de 16%.

Foarte important! Nu se aplică impozitul pe dividend dacă persoana ce încasează dividendul deține la societatea afiliată mai mult de 10% din capitalul social pe o perioadă mai mare de 1 an.

Începând cu 1 ianuarie 2017, impozitul pe dividend este în procent de 5%.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s