Ce trebuie sa faci pentru a stinge datoria prin darea in plata

Te duci la un notar, si trimiti creditorului o notificare catre Banca, prin care-i spui ca ai decis sa-i transmiti dreptul de proprietate asupra imobilului in vederea stingerii datoriei. Transmiti bancii care e notarul si ora la care reprezentantul ei trebuie sa fie prezent … si suporti costurile notariale.

Banca poate intarzia darea efectiva in plata doar prin contestarea in justitie a faptului ca indeplinesti conditiile prevazute de lege. Procedura este insa limitata la o perioada de maxim 45 de zile.

În vederea aplicării prezentei legi, consumatorul transmite creditorului, prin intermediul unui executor judecătoresc, al unui avocat sau al unui notar public, o notificare prin care îl informează că a decis să îi transmită dreptul de proprietate asupra imobilului în vederea stingerii datoriei izvorând din contractul de credit ipotecar, detaliind şi condiţiile de admisibilitate a cererii.

Pentru stingerea creanţei izvorând dintr-un contract de credit şi a accesoriilor sale prin dare în plată trebuie îndeplinite, în mod cumulativ, următoarele condiţii:

  1. creditorul şi consumatorul fac parte din categoriile prevăzute la art.1 alin.(l), astfel cum acestea sunt definite de legislaţia specială;
  2. între părţi s-a încheiat un contract de credit a cărui valoare la momentul acordării nu depăşea echivalentul în lei a 150.000 euro, sumă calculată la cursul de schimb publicat de către Banca Naţională a României în ziua încheierii contractului de credit, garantat prin ipotecă asupra unui bun imobil cu destinaţie de locuinţă;
  3. c) bunul oferit în plată este un bun imobil ipotecat în favoarea creditorului în vederea garantării executării obligaţiilor asumate prin contractul de credit.

Notificarea trebuie să cuprindă şi stabilirea unui interval orar, în două zile diferite, în care reprezentantul legal sau convenţional al instituţiei de credit să se prezinte la un notar public propus de debitor în vederea încheierii actului translativ de proprietate, prin care se stinge orice datorie a debitorului (principal, dobânzi, penalităţi) izvorând din contractul de credit ipotecar, în conformitate cu dispoziţiile prezentei legi.

Prima zi de convocare la notarul public nu poate fi stabilită la un termen mai scurt de 30 zile libere, perioadă în care se suspendă orice plată către creditor, precum şi orice procedură judiciară sau extrajudiciară demarată de creditor sau de persoane care se subrogă în drepturile acestuia îndreptată împotriva consumatorului sau a bunurilor acestuia.

Cu cel puţin 3 zile libere înainte de prima zi de convocare la notarul public, părţile transmit acestuia informaţiile şi înscrisurile necesare încheierii actului de dare în plată.

De la data primirii notificării de către banca, se suspendă dreptul creditorului de a se îndrepta împotriva codebitorilor, precum şi împotriva garanţilor personali sau ipotecari.

În termen de 10 zile de la data comunicării notificării, creditorul poate contesta îndeplinirea condiţiilor de admisibilitate a procedurii reglementate de prezenta lege.

Cererea se judecă de urgenţă, în termen de 30 zile lucrătoare de la înregistrare, cu citarea părţilor, de judecătoria în circumscripţia căreia domiciliază consumatorul.

Eventualul Apel împotriva hotărârii se depune de partea interesată în termen de 15 zile lucrătoare de la pronunţare şi se judecă de urgenţă în termen de 15 zile lucrătoare.

Până la soluţionarea definitivă a contestaţiei formulate de creditor se menţine suspendarea oricărei plăţi către acesta, precum şi a oricărei proceduri judiciare sau extrajudiciare demarate de creditor sau de persoanele care se subrogă în drepturile acestuia împotriva debitorului.

În termen de 10 zile de la data respingerii definitive a contestaţiei, creditorul are obligaţia să se prezinte, în conformitate cu notificarea prealabilă a debitorului, la notarul public indicat în cuprinsul acesteia.

Vezi aici textul legii votat astazi 13 Aprilie 2016 in Camera Deputatilor rp743_15

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s